Herr Mannelig

Herr Mannelig

Bittida en morgon innan sulen upprann
Innan foglarna började sjunga
Bergatrollet friade till fager ungersven
Hon hade en falskeliger tunga

Herr Mannelig, Herr Mannelig, trulofven i mig
För det jag bjuder i så gerna
I kunnen väl svara ja endast eller nej
Om i viljen eller ej

Eder will jag gifva ett förgyllande svärd
Som klingar utaf femton guldringar
Och strida huru I strida vill
Stridsplatsen skolen i väl vinna

Herr Mannelig…

Sådana gåfvor toge jagväl emot
Om du vore en kristelig qvinna
Men nu så är du det värsta bergatroll
Af Neckens och djävulens stämma

Herr Mannelig…

Bergatrollet ut på dörren sprang
Hon rister och jämrar sig svåra
Hade jag fått den fager ungersven
Så hade jag mistat min plaga

Herr Mannelig…

Traditionell Schwedisch, Musik und Text seit dem 13./14. Jh., schriftlich um 1750, Sveriges Medeltida Ballader SMB 26

wir verwenden die Strophen 1, 4, 6 u. 7 des Originaltextes

Kommentare deaktiviert

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.